• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur. Öğrenci, odaklanma sıkıntısı ile dersi derste dinlemekte zorlanır. Ya da evde planlı ve düzenli çalışmaz. “Konsantre olamadığını” düşünür ve bunu aşamayacağı, zorlayıcı bir sebep olarak görür. Oysa öğrencinin çalışma arzusu varsa, konsatrasyon teknikleri çalışarak bu sorun aşılabilir. Beyni etkili ve doğru yönle