• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Koçluk çalışmaları soruna odaklı olarak değil çözüm ya da çözümlere odaklı olarak yürütülen süreçlerdir. Söz konusu çözüm ya da çözümleri bulacak olan kişi de danışanın kendisidir. Çünkü koçluk bakış açısına göre birey, kendisi için gereksinim duyduğu her türlü kaynağa sahip bir bütündür. Yaşam koçu, danışan konumundaki bireyin sahip olduğu bu kaynakları fark etmesini ve etkin bir şekilde kullanmasını sağlama noktasında destek olur. Danışan birey kendisi ile ilgili nihai kararı alacak olan tek kişidir ve bir karar alma süreci içerisindeyken, o zaman dilimi içerisinde mevcut bir takım alternatifleri arasından kendisi için en iyi olanı tercih eder. Koçluk hizmeti tam bu noktada devreye girer bireyin mevcut durum içerisindeki seçeneklerini arttırıcı bir tutum sergiler. Bireyin se

Muğla Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu Nedir? Mevcut olan şu anki kendiniz ve ileride hedeflediğiniz kendiniz arasındaki farkı en aza “indirmek ve hayatınızı en üst seviyenizde yaşamanızı sağlamak için size yol arkadaşlığı yapacak kişinin verdiği profesyonel bir hizmettir. Yaşam koçluğu sayesinde birey kendine inanır, güçlü yönlerini kullanmayı öğrenir, unuttuğu başarılı yönlerini hatırlar. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar. Koçluk günümüz dünyasında, kişilerin özel ve profesyonel hayatlarında arzu ettikleri hedefleri

Muğla Nlp İle Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu

NLP ile Yaşam koçluğu kişinin hayatının her alanında dengeyi yakalaması ve kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi için yapılan profesyonel bir çalışmadır. Koçluk çalışması, sizi, hayatınızda önemli bir karar almanız gerektiği zamanlarda desteklemeyi, belli bir süredir içinde bulunduğunuz halde hiçbir çıkış yolu göremediğiniz durumlardan farklı bakış açıları ve teknikler aracılığıyla kurtarmayı amaçlar. Bireylerin kendi yaşamlarını olumlamak ve yeniden yapılanmak konusunda alacakları özel veriler, pratikte pek çok sıkıntının, çözümsüzmüş gibi görünen olayın anahtarı niteliğini taşır. İnsan olarak, kendi benliğimizden habersizsek, o zaman kendi seçtiğimiz yolda körü körüne yada rüzgarda savrulan kuru bir yaprak gibi ilerlemek de bir kader olur. Yaşamımızdaki tüm terslikler için hep dışımızdaki

Muğla Yaşam Koçluğu Semineri

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu, kişinin yaşamını kapsayan tüm alanlarında, uzman koç yardımıyla, hedeflenen duruma getirilme sürecidir. Sağlığınızdan tutun, parasal durumunuza kadar; evlilik hayatınızdan, iş hayatınıza kadar yaşamınızın her alanı, koçluk seanslarında tepeden tırnağa gözden geçirilir. Muğla Yaşam koçluğu Semineri’nde öncelikle bulunduğunuz noktayı tespit eder sonunda ulaşmak istediğiniz noktaları net bir şekilde belirlersiniz. Sizi heyecanlandıran, hayata bağlayan, bir vizyonunuz<

Muğla Koçluk Semineri

Koçluk Semineri

Koçluk kültürü içerisinde, söz konusu bu kültür düzeyine sahip olan bireyler iletişimlerini birbirleri ile saygı düzeyini koruyarak seviyeli bir biçimde sürdürür, birbirlerine aralarına sınırlar koymaksızın gereken raporları verir, mevcut durumdaki iş ilişkilerini daha iyi bir düzeye hangi yöntemlerle götürebilecekleri üzerinde aktif bir şekilde çalışır, kişisel dünyalarındaki ve iş hayatlarındaki verimlilik düzeylerini ne şekilde ve hangi yöntemleri kullanarak daha üst seviyelere çıkaracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır ve bu yöntemleri zaman kaybetmeden uygulamaya geçirir. Bireysel ve kurumsal gelişim açısından etkin geri bildirim almanın ve vermenin ne kadar güçlü bir araç olduğunun farkına

Muğla Koçluk

Koçluk

Muğla koçluk çalışmaları, insanların içlerinde hali hazırda bulunan gücü açığa çıkartmalarını ve hayatlarının her alanı içerisinde neler arzu ettiklerinin farkına varmaları ve iç dünyalarındaki kilitleri açmalarını, özel hayatlarında ve iş yaşamında huzurlu ve başarılı kişiler olarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla danışan ve danışman arasında yapılan ve koçun belirli bir takım metodlar kullanarak yürüttüğü bir tür oturumlar dizisi olarak nitelendirilebilir. Muğla Koçluk